Văn bản pháp quy

Ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA

Ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) giai đoạn 2020 - 2022.

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang lãnh thổ theo qui định tại Hiệp định EVFTA, bao gồm lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu (EU); Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đối với từng mã hàng.

Nghị định nêu rõ điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo qui định phải đáp ứng đủ các điều kiện thứ nhất là được nhập khẩu vào các lãnh thổ theo qui định tại Hiệp định EVFTA, bao gồm lãnh thổ thành viên EU, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Thứ hai là có chứng từ vận tải (bản sao) thể hiện đích đến là các lãnh thổ theo qui định tại điều kiện thứ nhất. 

Thứ ba là có tờ khai hải quan nhập khẩu của lô hàng xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào các lãnh thổ qui định tại điều kiện thứ nhất (bản sao và bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Việt trong trường hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ khai không phải là tiếng Anh).

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA qui định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các giai đoạn được nhập khẩu từ lãnh thổ thành viên EU; Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland; Công quốc Andorra; Cộng hòa San Marino và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước) đối với từng mã hàng.

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện: Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Được nhập khẩu vào Việt Nam từ: Lãnh thổ thành viên EU qui định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland; Công quốc Andorra; Cộng hòa San Marino; và Việt Nam (hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước)

Đáp ứng các qui định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo qui định của Hiệp định EVFTA.

Tải Nghị định số 111/2020/NĐ-CP: Tại đây

*Chương 47: Bột giấy từ gỗ hoặc từ nguyên liệu xơ xenlulo khác; giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa). (Trang 275)

*Chương 48: Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa. (Trang 276)

Như Huỳnh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng