Tấm lợp sinh thái

Tấm lợp sinh thái loại sóng

Tấm lợp sinh thái loại sóng

Tấm lợp sinh thái của công ty chúng tôi được dùng để lợp mái nhà máy, nhà kho để bảo vệ công trình, hàng hóa, giảm nhiệt độ, giảm tiếng ồn cho mọi người, động vật.

Tấm lợp sinh thái loại phẳng

Tấm lợp sinh thái loại phẳng

Tấm lợp sinh thái của công ty chúng tôi được dùng để lợp mái nhà máy, nhà kho để bảo vệ công trình, hàng hóa, giảm nhiệt độ, giảm tiếng ồn cho mọi người, động vật.

Tấm lợp sinh thái

Tấm lợp sinh thái

Đồng Tiến là công ty duy nhất tại Việt Nam thực hiện sản xuất và tái chế vỏ hộp sữa giấy