Giấy Testliner

Giấy Testliner KNA, KQM

Giấy Testliner KNA, KQM

Sản phẩm dùng làm lớp mặt cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định

Giấy Testliner KT1,K1Y,KS

Giấy Testliner KT1,K1Y,KS

Sản phẩm dùng làm lớp mặt cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định.

Giấy Testliner KA, K2E,KT

Giấy Testliner KA, K2E,KT

Sản phẩm  dùng làm lớp mặt  cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định