Dệt may dưới áp lực ‘xanh hóa’ từ các nhãn hàng quốc tế

Dệt may dưới áp lực ‘xanh hóa’ từ các nhãn hàng quốc tế

Nếu doanh nghiệp không thay đổi theo hướng sản xuất bền vững và sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và có trách nhiệm hơn với môi trường thì các nhãn hàng may mặc trên thế giới sẽ rời bỏ, và bản thân doanh nghiệp cũng không thể cạnh tranh khi xuất khẩu sản phẩm.