“Đại bàng, chim sẻ” cùng nhau đi trên “cao tốc” EVFTA

“Đại bàng, chim sẻ” cùng nhau đi trên “cao tốc” EVFTA

Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, thước đo của việc thực hiện hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) là số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa hai nước làm ăn, buôn bán được với nhau.