Nhu cầu hàng hóa trên thế giới đang suy yếu

Nhu cầu hàng hóa trên thế giới đang suy yếu

Nhu cầu hạ nhiệt đang đe dọa đẩy thị trường hàng hóa toàn cầu vào cơn suy yếu sau khi bùng nổ nhờ tác động của đại dịch Covid-19. Các cuộc khảo sát với giới doanh nghiệp ở châu Âu và châu Á cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Pop up - Tuyen dung