Bốn kiến nghị của VPPA để “xanh hóa” ngành Giấy

Bốn kiến nghị của VPPA để “xanh hóa” ngành Giấy

Tại Hội thảo Kỹ thuật ngành Công nghiệp Giấy do Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã đề cập thảo luận nhiều vấn đề nóng, xu thế thiết yếu hiện nay của Ngành Giấy và Bột Giấy Việt Nam nhằm mục tiêu tìm ra các giải pháp hướng đi của Ngành phát triển theo hướng xanh và bền vững. Tạp chí Công Thương đã có những trao đổi với ông Hoàng Trung Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam về nội dung xanh hóa lĩnh vực sản xuất này.