Chứng chỉ - Giải thưởng

Giải thưởng

                                                                      

NĂM 2015

CÚP VÀNG SẢN PHẨM
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU
VÌ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

NĂM 2017

TOP 200 DOANH NHÂN TIÊU BIỂU
TỈNH BÌNH DƯƠNG

NĂM 2019

TOP 20 THƯƠNG HIỆU VÀNG
VIỆT NAM
KỶ NIỆM CHƯƠNG
DOANH NGHIỆP
THỰC HIỆN TỐT CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
BẰNG KHEN DOANH NGHIỆP
THỰC HIỆN TỐT CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG