Chào mừng Bạn gia nhập công ty

Chào mừng Bạn gia nhập công ty

 

Thân gửi: Thành viên mới của ngôi nhà chung Đồng Tiến

 

Chào mừng Bạn gia nhập vào ngôi nhà chung Đồng Tiến!

Việc bạn quyết định và được tiếp nhận vào ngôi nhà chung này là một nhân duyên, là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng hợp tác, làm việc và gắn bó bên nhau. Tại Đồng Tiến, Bạn sẽ là một trong những thành viên quan trọng đóng góp cho sự phát triển trường tồn của công ty.

Trong cuộc sống của mình, chắc chắc mỗi người chúng ta luôn tự hỏi: mình sinh ra và tồn tại là để làm gì và điều đó có ý nghĩa như thế nào? Hay nói cách khác: Sứ mệnh của chúng ta là gì?

Doanh nghiệp cũng thế! Muốn tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt và luôn luôn biến động thì mỗi doanh nghiệp cũng cần phải có sứ mệnh của riêng mình. Với Đồng Tiến thì sứ mệnh, nêu một cách ngắn gọn và xúc tích, là:

“Kiến tạo môi trường sống tốt hơn bằng việc tăng cường sử dụng vật liệu tái chế, tái tạo, tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo, gia tăng giá trị, sự thịnh vượng cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và đóng góp tích cực cho cộng đồng.”

Với sứ mệnh đó, Đồng Tiến đã và sẽ tiếp tục xây dựng cho mình một tầm nhìn dài hạn để biết rõ mình sẽ trở thành tổ chức thế nào trong tương lai, từng bước phát triển một cách bền vững và luôn là mái nhà chung che chở cho các thành viên của mình. Đó là:

“Trở thành doanh nghiệp Tiên Phong và Hiệu Quả trong lĩnh vực tái chế giấy đặc chủng tại Việt nam với sản lượng giấy tái chế thành phẩm các loại đến năm 2026 là 180.000 tấn/năm.”

Để làm tròn sứ mệnh và đạt được tầm nhìn như thế, mọi thành viên của ngôi nhà chung Đồng tiến, trong đó có bạn, phải luôn nỗ lực phấn đấu tạo dựng những giá trị riêng trong văn hóa của công ty, được thể hiện ngay trong chính hình ảnh và hành động của từng người, trong từng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để thực thi sứ mệnh và đạt được tầm nhìn, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của chúng ta – Những Giá trị cốt lõi được thể hiện với 5 chữ Đ – đó là:

Thứ nhất, Đồng Tiến là cùng Đồng lòng, cùng chung sứ mệnh, tầm nhìn, cùng gắn kết với công ty để chung sức cùng Tiến lên. Đây là tâm nguyện của người sáng lập công ty – ông Hoàng Trung Sơn – ngay từ ban đầu, khi đặt tên cho Công ty và cùng nhóm bạn là kỹ sư Đại Học Bách Khoa Hà nội khởi nghiệp tại khu đất nhỏ thuộc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994, để đến bây giờ bất cứ ai làm việc tại Đồng Tiến hay những khách hàng, đối tác, tổ chức, … có mối quan hệ lâu năm với Đồng Tiến đều cảm nhận và hiểu rõ.

Thứ hai, Đoàn kết  là sự gắn bó, sẻ chia với nhau của mọi thành viên Đồng Tiến và luôn đề cao tinh thần đội nhóm; Mọi người như một, tạo nên một khối thống nhất, đầy sức mạnh, góp phần tạo nên sức mạnh tăng trưởng to lớn cho Đồng Tiến để đi đến thành công.

Thứ ba, Đi đầu – Luôn tiên phong, đi đầu trong lĩnh vực tái chế giấy đặc chủng để tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo, gia tăng giá trị, sự thịnh vượng cho khách hàng, cho các thành viên của Đồng Tiến và cho cộng đồng, xã hội. Mọi người luôn tuân thủ và tốc độ, có trách nhiệm giải trình với công việc được giao.

Thứ tư, Đổi mới Luôn đề cao tinh thần sáng tạo nghĩ khác, làm khác và cải tiến liên tục, luôn tìm ra giải pháp trong mọi vấn đề, tạo ra sự khác biệt để đạt hiệu quả và phát triển bền vững, trường tồn. Tinh thần này luôn được Người Đồng Tiến nêu cao và phát huy.

Và cuối cùng, điều trân quý nhất là Đam mê Là một phẩm chất tuyệt vời, là nét riêng của những con người trong đại gia đình Đồng Tiến được lan tỏa từ người sáng lập công ty, là động lực để đi đến thành công, là chất men xúc tác củng cố tình đoàn kết, là ngọn lửa hun đúc ý chí tiên phong luôn đi đầu và là nguồn dinh dưỡng quý báu cho tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đam mê là cái Gene của Người Đồng Tiến.

Với những giá trị cao đẹp nêu trên làm phương châm hành động, Đồng Tiến đã xây dựng được cho mình một đội ngũ mạnh mẽ và thống nhất ý chí trong hành động để đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Nếu Bạn không đồng tiến, không đoàn kết, không tiên phong đi đầu và thiếu đi tinh thần đổi mới, sáng tạo, không có niềm đam mê thực sự trong công việc, trong xử lý các mối quan hệ thì có nghĩa Bạn không phải hay không còn là Người Đồng Tiến nữa.

Tất cả các hành động của mọi thành viên trong đại gia đình Đồng Tiến luôn hướng đến khách hàng, lợi ích của Đồng Tiến luôn gắn kết với lợi ích của Khách hàng với triết lý kinh doanh: “Đồng Tiến thịnh vượng cùng khách hàng”.

Bạn có thể xem Sổ tay Văn hóa của Đồng Tiến để hiểu tường tận thêm.

Ban lãnh đạo Đồng Tiến kêu gọi Bạn hãy thực hành liên tục các giá trị cao đẹp này và tự tin phát huy các điểm mạnh của Bạn, chắc chắn Bạn sẽ thành công và hạnh phúc trong ngôi nhà chung Đồng Tiến.

Chúc Bạn mạnh khỏe, bản lĩnh và phát triển tốt năng lực cá nhân của mình để thành công trong cuộc sống và cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững, trường tồn của Ngôi nhà chung Đồng Tiến chúng ta.

Thân chào.

TỔNG GIÁM ĐỐC