Top 20 quốc gia sản xuất giấy và giấy bìa

Top 20 quốc gia sản xuất giấy và giấy bìa

Trước năm 2008, Mỹ luôn đứng đầu thế giới về sản lượng sản xuất giấy và giấy bìa, bắt đầu từ năm 2001 Trung Quốc đã dần  tăng sản lượng và tăng nhanh từ năm 2005 đến năm 2008 Trung quốc đã vượt qua Mỹ về sản lượng này.