Tài liệu công nghệ

Biermann’s Handbook of Pulp and Paper: Raw Material and Pulp Making

Biermann’s Handbook of Pulp and Paper: Raw Material and Pulp Making

Giới thiệu toàn bộ công nghệ sản xuất bột giấy; xử lý gỗ tại khu vực nhà máy thông qua việc nghiền, tẩy trắng và sấy khô bột giấy. Thu hồi, sử dụng sợi thứ cấp và những tiến bộ hiện tại. Cung cấp những thông tin cập nhật và toàn diện nhất về các kỹ thuật hiện đại và các khía cạnh liên quan đến sản xuất bột giấy. Bên cạnh quy trình nghiền và làm giấy, cuốn sách này cũng tập trung vào các phương pháp công nghệ sinh học, đó là đặc điểm nổi bật của cuốn sách này. Nó bao gồm các sản phẩm từ gỗ và hóa chất, sản xuất bột giấy hòa tan, loại bỏ axit hexenuronic, các quá trình thu hồi hóa chất thay thế. Những thay đổi đáng kể nhất trong các lĩnh vực chuẩn bị và xử lý nguyên liệu, nghiền và tái chế …

Theromocmpressor-Thiết bị nén nhiệt

Theromocmpressor-Thiết bị nén nhiệt

Bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một thiết bị được sử dụng rộng rãi trong hệ thống sấy giấy hiện nay. Thermocompressor còn gọi là máy nén nhiệt hay thiết bị nén nhiệt, đây là một thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sấy và tiết kiệm năng lượng hơi sấy giấy. Theo Forbes Marshall nếu gắn thêm thiết bị này, có thể tiết kiệm được 15-20% năng lượng hơi cung cấp.