Giấy White top

Giấy White top

Giấy White top

Sản phẩm dùng làm lớp mặt trắng cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp, chất lượng ổn định.

Định lượng : 150 – 180g/m2

Độ bục :         3.2  - 3.6 Kgf/cm2

Chống thấm : theo yêu cầu

Màu sắc : đa dạng, hoặc theo yêu cầu