Tin công ty

Lễ công bố và bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty TNHH Giấy Vĩnh Cơ (Công ty thành viên)

Lễ công bố và bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty TNHH Giấy Vĩnh Cơ (Công ty thành viên)

Ngày 01/08/2022, Ông Hoàng Trung Sơn (TGĐ Công ty) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thảo giữ vị trí Kế toán trưởng công ty TNHH Giấy Vĩnh Cơ (công ty thành viên).

Lễ công bố và bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công nghệ & QLCL

Lễ công bố và bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công nghệ & QLCL

Ngày 01/07/2022, Ông Hoàng Trung Sơn (TGĐ Công ty) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Ông Phan Quang Duy giữ vị trí Phó Giám đốc Công nghệ & QLCL.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh

Sáng ngày 27/06/2022, Ông Hoàng Trung Sơn (TGĐ Công ty) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sinh giữ vị trí Giám đốc kinh doanh.

Tetra Pak đầu tư 1,2 triệu Euro vào nhà máy tái chế giấy Đồng Tiến

Tetra Pak đầu tư 1,2 triệu Euro vào nhà máy tái chế giấy Đồng Tiến

Khoản đầu tư này sẽ giúp nâng cấp và mở rộng năng lực tái chế vỏ hộp giấy đựng đồ uống đã qua sử dụng tại Việt Nam.