Tin công ty

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện.

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện.

Vào sáng ngày 01/02/2024 tại Hội trường Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương. Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, Giám đốc Hành chính - Nhân sự đã công bố Quyết định số 002/2024/QĐNS-ĐTBD ban hành ngày 31 tháng 01 năm 2024 V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Chinh vào chức danh Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện.

Chúc mừng sinh nhật Anh Trần Xuân Hải _ GĐ.HCNS (29/12)

Chúc mừng sinh nhật Anh Trần Xuân Hải _ GĐ.HCNS (29/12)

Thành viên BGĐ Cty Giấy Đồng Tiến Bình Dương tặng hoa Chúc mừng sinh nhật Anh Trần Xuân Hải _ GĐ.HCNS (29/12).

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính

Sáng ngày 04/10/2023, Ông Hoàng Trung Sơn (TGĐ Công ty) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Minh Chí giữ vị trí Giám đốc Tài chính.  

Chúc mừng Tổng Giám đốc được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Giấy & Bột giấy Việt Nam - Nhiệm kỳ VII (2023-2028)

Chúc mừng Tổng Giám đốc được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Giấy & Bột giấy Việt Nam - Nhiệm kỳ VII (2023-2028)

Các thành viên Ban Lãnh đạo, Cấp Quản lý Công ty Giấy Đồng Tiến Bình Dương và Công ty Giấy Mizu tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc Hoàng Trung Sơn được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Giấy & Bột giấy Việt Nam (Nhiệm kỳ 2023-2028).