Tin công ty

Đồng Tiến tài trợ 02 bộ máy thở cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Đồng Tiến tài trợ 02 bộ máy thở cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Với việc bùng phát đại dịch Covid lần thứ 4 này, ngành y tế chúng ta đang chịu sự quá tải, hết sức căng thẳng và lo lắng chống chọi với dịch bệnh ngày đêm để giành giật sự sống cho các bệnh nhân đang bệnh nặng vì biến chủng mới – Delta.

Tổ chức cho người lao động ở lại lưu trú và làm việc tại công ty

Tổ chức cho người lao động ở lại lưu trú và làm việc tại công ty

Trước làn sóng Covid-19 lần thứ tư đang diễn biến phức tạp, ngày càng khó kiểm soát và hiện đã lan ra nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là tại TP. HCM và tỉnh Bình Dương.

Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà tại Giấy Đồng Tiến Bình Dương

Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà tại Giấy Đồng Tiến Bình Dương

Toàn cảnh hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng Công ty Giấy Đồng Tiến Bình Dương

Tổng kết, đánh giá công tác 5S – Kaizen năm 2020

Tổng kết, đánh giá công tác 5S – Kaizen năm 2020

Hằng năm, vào dịp tổng kết cuối năm các hoạt động của công ty, Ban Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương cũng đã tổ chức buổi họp tổng kết, đánh giá công tác thực hiện 5S để khen thưởng các tập thể phòng ban, cá nhân đã có những đóng góp, sáng kiến góp phần mang lại hiệu quả, an toàn và tiết kiệm cho tập thể công ty.