Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tổ chức thành công chuỗi sự kiện lớn

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tổ chức thành công chuỗi sự kiện lớn

Từ ngày 7- 9/5, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện Viet Nam Paper Day tại Thành phố mới Bình Dương với nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm các thông tin, giải pháp, hỗ trợ các hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững góp phần nâng cao vị thế của ngành Công nghiệp Giấy Việt Nam.

Theo ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, mặc dù không phải là một trong những ngành công nghiệp trọng yếu, nắm giữ vị trí then chốt của nền kinh tế, song các sản phẩm chính của ngành giấy như: giấy bao bì, giấy in, viết, tissue… lại là những sản phẩm thiết yếu trong đời sống xã hội.