Tin trong ngành

GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM 2022 VÀ HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ

GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM 2022 VÀ HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ

Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Việt Nam quyết định tổ chức “Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022” nhằm mục đích biểu dương các bao bì xuất sắc:

Nhu cầu giấy bao bì hòm hộp và giấy thu hồi giảm tại Trung Quốc và Đông Nam Á

Nhu cầu giấy bao bì hòm hộp và giấy thu hồi giảm tại Trung Quốc và Đông Nam Á

Chính sách Zero Covid đang được triển khai nghiêm ngặt tại Trung Quốc đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp giấy tại nước này.

Bản tin tháng 4/2022

Bản tin tháng 4/2022

BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Xuất khẩu giấy sang Trung Quốc giảm, nhập khẩu RCP tiếp tục giảm ở Đông Nam Á và Đài Loan

Xuất khẩu giấy sang Trung Quốc giảm, nhập khẩu RCP tiếp tục giảm ở Đông Nam Á và Đài Loan

Tại thị trường các nước Đông Nam Á (SEA) và Đài Loan, nhu cầu nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) tiếp tục giảm do xuất khẩu giấy bao bì hòm hộp và bột giấy tái chế sang Trung Quốc ngày càng giảm vì lệnh phong tỏa tại đây.

Malaysia tạm dừng cấp phép cho các dự án sản xuất giấy mới

Malaysia tạm dừng cấp phép cho các dự án sản xuất giấy mới

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Bộ Công nghiệp và Ngoại thương Malaysia (MITI) ra thông báo sẽ tạm ngừng cấp phép cho các dự án mới đối với ngành công nghiệp giấy trong vòng 2 năm.