Tin trong ngành

Bản tin tháng 4/2022

Bản tin tháng 4/2022

BẢN TIN THÁNG là thông tin tổng hợp hàng tháng về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới… Bản tin được xuất bản mỗi tháng một số.

Trong bản tin số 4 – tháng 3/2022 bao gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư 

Shanying International của Trung Quốc mở rộng công suất thêm 1,8 triệu tấn/năm tại nhà máy Anhui

VNT19 xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy tại Quảng Ngãi

Quzhou Wuzhou của Trung Quốc xây dựng nhà máy giấy, bột giấy và bìa công suất 4,49 triệu tấn / năm ở Hồ Bắc

    >>> Xem BẢN TIN VPPA tháng 4/2022