Tin tổng hợp

82,6% doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh

82,6% doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh

Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV/2022.

Có 48,7% số doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá xu hướng kinh doanh sẽ tốt lên so với quý III/2022. Ảnh: Quý Hòa.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng đầu năm 2022 đạt 163.300 doanh nghiệp, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là hơn 3,9 triệu tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 112.700 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với 9 tháng năm 2021. 

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV/2022 với 82,6% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý III/2022.

Trong tháng 9, cả nước có 11.466 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 136.000 tỉ đồng và số lao động đăng ký là 61.900 lao động, tăng 194,1% về số doanh nghiệp, tăng 117,9% về vốn đăng ký và tăng 24,1% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021. 

Tính chung 9 tháng năm 2022, cả nước có 112.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,27 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 758.100 lao động, tăng 31,9% về số doanh nghiệp, tăng 6,4% về vốn đăng ký và tăng 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 11,3 tỉ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Nếu tính cả 2,63 triệu tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38.700 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 3,9 triệu tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, còn có 50.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 56,1% so với 9 tháng năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 163.300 doanh nghiệp, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

 

Cũng trong 9 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 62.500 doanh nghiệp, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước; 36.300 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 12,1%; 13.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8%. Bình quân một tháng có 12.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2022 cho thấy: Có 38,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý II/2022; 36,0% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 25,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Dự kiến quý IV/2022, có 48,7% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2022; 33,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Nhật Anh

Nguồn: https://nhipcaudautu.vn