Tin công ty

Lắp đặt hệ thống thuỷ lực Andritz, công suất 200TPD

Lắp đặt hệ thống thuỷ lực Andritz, công suất 200TPD

Quá trình chuẩn bị huyền phù bột là công đoạn quan trọng để tạo nên công suất sản xuất và các sản phẩm giấy chất lượng của nhà máy. Việc đánh tơi và nhào trộn các nguyên liệu giấy OCC thu hồi để tái chế là công đoạn đầu tiên trước khi bột giấy được đưa vào công đoạn xử lý tách loại các tạp chất không phải giấy phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống thuỷ lực ban đầu.

Song song với việc nâng cấp cải tạo dây chuyền sản xuất giấy PM2 và thực hiện 5S cho nhà máy, Đồng Tiến đã đầu tư mới hệ thống thuỷ lực công suất 200TPD được Andritz thiết kế và chuyển giao công nghệ. Cùng với hệ thống xử lý bột của Andritz, hệ thống thuỷ lực mới đã góp phần nâng công suất hoạt động của nhà máy và phục vụ nhu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng.

Hình ảnh lắp đặt hệ thống thuỷ lực 200TPD: