Tin công ty

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tham dự

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tham dự "Sự kiện tổng kết một năm hoạt động và kế hoạch hoạt động 2020 - 2021" do Pro Việt Nam tổ chức

Ngày 25 - 26/06/2020, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (Pro Việt Nam) đã tổ chức “Sự kiện tổng kết một năm hoạt động và kế hoạch hoạt động 2020 - 2021” tại TP Hội An – Quảng Nam.  

Ông Hoàng Trung Sơn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương, phó chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt nam (VPPA) đã có bài tham luận về thu gom và tái chế bao bì giấy tại hội nghị.

Cũng tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Sơn – Đại diện Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương và ông Fausto Tazzi – Phó chủ tịch, trưởng ban phát triển đối tác & trách nhiệm mở rộng của Doanh nghiệp của PRO Việt nam, đại diện cho PRO Việt nam đã ký biên bản ghi nhớ “Tổ Chức Đối Tác Chiến Lược”.

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu trong buổi lễ:

Ông Phạm Phú Ngọc Trai phát biểu khai mạc

 

Ký kết bản ghi nhớ “Tổ Chức Đối Tác Chiến Lược”

Sản phẩm tái chế của Đồng Tiến tại khu trưng bày