Công bố Quyết định Bổ nhiệm Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện.

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện.

Vào sáng ngày 01/02/2024 tại Hội trường Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương. Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, Giám đốc Hành chính - Nhân sự đã công bố Quyết định số 002/2024/QĐNS-ĐTBD ban hành ngày 31 tháng 01 năm 2024 V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Chinh vào chức danh Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện.

 Đại diện Ban Lãnh đạo, Ông Phan Quyết Tiến (Phó Tổng Giám đốc) phát biểu mong muốn Anh Nguyễn Xuân Chinh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trên cương vị mới bổ nhiệm...