Tin công ty

Chuyên đề “Tạo động lực trong hệ thống” của chuyên gia tư vấn Trần Đình Cửu.

Chuyên đề “Tạo động lực trong hệ thống” của chuyên gia tư vấn Trần Đình Cửu.

Nhằm tiếp thêm sức mạnh và tạo động lực để nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo cho CB-CNV công ty, Ban TGĐ đã mời chuyên gia tư vấn Trần Đình Cửu đến để trình bày và thảo luận với toàn thể CB-CNV về chuyên đề “Tạo động lực trong hệ thống” với mục đích xây dựng một tập thể đoàn kết, sáng tạo để công ty ngày thêm vững mạnh có những sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng, đem lại những lợi ích, giá trị bản thân, gia đình và xã hội.

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển một nhà máy trực quan nhờ chuyên gia Trần Đình Cửu trực tiếp tư vấn và hướng dẫn qua các buổi huấn luyện và thực hành 5S tại công ty Đồng Tiến thực hiện rất thành công. Và để tiếp tục duy trì, thúc đẩy năng suất trong công việc, cải thiện các giá trị và chất lượng sản phẩm, chuyên gia Trần Đình Cửu đã thảo luận thêm chuyên đề về “Kaizen tư duy”, một công cụ sản xuất tinh gọn khác nhằm giúp loại bỏ lãng phí, thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và khuyến khích tổ chức trên toàn cơ sở, mỗi cá nhân cần nhận thức, tuân thủ và kiên trì luyện tập nhằm thay đổi những thói quen, cải tiến công việc theo chiều hướng tích cực hơn để tăng hiệu quả làm việc, thành công cho bản thân và công ty.

Kết thúc buổi thuyết trình, anh Hà Anh Toàn đại diện CB-CNV công ty gửi lời cám ơn đến chuyên gia Trần Đình Cửa, Ban TGĐ đã tạo điều kiện để CB-CNV có buổi học tập phát huy năng lực bản thân, hiểu thêm về các giá trị cốt lõi, qua đó mọi người sẽ nỗ lực và thay đổi tư duy làm việc tốt hơn cùng với mục tiêu công ty đang thực hiện để xây dựng nên một tập thể gắn kết, chất lượng, công ty ngày càng thành công và phát triển bền vững hơn.

Vài hình ảnh buổi thuyết trình: