Tấm lợp sinh thái

Tấm lợp sinh thái loại phẳng

Tấm lợp sinh thái loại phẳng

Tấm lợp sinh thái của công ty chúng tôi được dùng để lợp mái nhà máy, nhà kho để bảo vệ công trình, hàng hóa, giảm nhiệt độ, giảm tiếng ồn cho mọi người, động vật.

Một số quy cách sản phẩm

Tên sản phẩm

Quy cách

Tấm lợp phẳng sinh thái loại dày 5mm

-    Kích thước: 2.300mm (dài) x 1.200mm (rộng) x 5mm (dày)

-   Trọng lượng trung bình: 17 ± 0.5 kg

Tấm lợp phẳng sinh thái loại dày 6mm

-    Kích thước: 2.300mm (dài) x 1.200mm (rộng) x 6mm (dày)

-     Trọng lượng trung bình: 20 ± 0.5 kg

Tấm lợp phẳng sinh thái loại dày 8mm

-    Kích thước: 2.300mm (dài) x 1.200mm (rộng) x 8mm (dày)

-     Trọng lượng trung bình: 28 ± 0.5 kg

Tấm lợp phẳng sinh thái loại dày 10mm

-    Kích thước: 2.300mm (dài) x 1.200mm (rộng) x 10mm (dày)

-     Trọng lượng trung bình: 35 ± 0.5 kg

Tấm lợp phẳng sinh thái loại dày 12mm

-    Kích thước: 2.300mm (dài) x 1.200mm (rộng) x 12mm (dày)

-     Trọng lượng trung bình: 42 ± 0.5 kg

Tấm lợp phẳng sinh thái loại dày 15mm

-    Kích thước: 2.300mm (dài) x 1.200mm (rộng) x 15mm (dày)

-     Trọng lượng trung bình: 53 ± 0.5 kg