Tấm lợp sinh thái

Tấm lợp sinh thái loại sóng

Tấm lợp sinh thái loại sóng

Tấm lợp sinh thái của công ty chúng tôi được dùng để lợp mái nhà máy, nhà kho để bảo vệ công trình, hàng hóa, giảm nhiệt độ, giảm tiếng ồn cho mọi người, động vật.

Một số quy cách sản phẩm

Tên sản phẩm Quy cách

Tấm lợp sóng sinh thái loại 1

 

-    Kích thước: 2300mm (dài) x 1.040mm (rộng) x 3.5mm (dày)

-   Sóng cao 25mm, rộng 75mm

-    Trọng lượng trung bình: 12.4 kg

Tấm lợp sóng sinh thái loại 2

 

-    Kích thước: 2250mm (dài) x 1.040mm (rộng) x 3.5mm (dày)

-   Sóng cao 25mm, rộng 75mm

-   Chất lượng theo tiêu chuẩn phân loại

Tấm lợp nóc

 

-    Kích thước: 2.200mm (dài) x 600mm (rộng) (dày)

-    Trọng lượng trung bình: 6.5 - 7.0 kg