Giấy Testliner KT1,K1Y,KS

Giấy Testliner KT1,K1Y,KS

Sản phẩm dùng làm lớp mặt cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định.

Sản phẩm  dùng làm lớp mặt  cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định:

Định lượng : 125 – 175g/m2

Độ bục :         2.6  - 4Kgf/cm2

Chống thấm : theo yêu cầu Màu sắc : đa dạng ,hoặc theo yêu cầu