Giấy Testliner KA, K2E,KT

Giấy Testliner KA, K2E,KT

Sản phẩm  dùng làm lớp mặt  cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định  

Độ ẩm (Moisture content):  7-9%

Độ hút nước (Water absorption Cobb 60): Tối đa 50 ± 5g/m2; Tối thiểu 60 ± 5g/m2

Đường kính cuộn (Diameter): 115-125cm

Độ ẩm tương đối (Relative humidity): 60 ± 5%

Nhiệt độ (Temperature): 25 ± 30C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Định lượng 
Basic weight
(g/m2) ± 4%
Độ bục
Bursting strength
(kgf/cm2)
Độ nén vòng
Ring crush CD 
(kgf/6 inch)
125≥ 3.0≥ 13
150≥ 3.5≥17
175≥ 3.8≥ 19