Tin công ty

Giải bóng đá chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Giải bóng đá chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Vừa qua, nhân dịp chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương đã tổ chức giải bóng đá cho CB-CNV trong nhà máy.

Vừa qua, nhân dịp chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương đã tổ chức giải bóng đá cho CB-CNV trong nhà máy. Giải bóng đã đã diễn ra với không khí sôi nổi với sự tham gia vô cùng hào hứng của các CB-CNV trong nhà máy. Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu: