Tin công ty

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tổ chức buổi huấn luyện về công tác ATLĐ với chủ đề “Trang bị bảo hộ lao động cá nhân (PPE)”

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tổ chức buổi huấn luyện về công tác ATLĐ với chủ đề “Trang bị bảo hộ lao động cá nhân (PPE)”

Trong 2 ngày 31/05/2019 và 07/06/2019, Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tổ chức buổi huấn luyện (nội bộ) về công tác ATLĐ với chủ đề “Trang bị bảo hộ lao động cá nhân (PPE)”. 

Buổi huấn luyện do ông Trần Xuân Hải (GĐ HC – NS) trực tiếp đào tạo với sự tham gia của một số công nhân các bộ phận có yêu cầu nghiêm ngặt về trang bị BHLĐ cá nhân.

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu trong buổi huấn luyện:

Ông Trần Xuân Hải (GĐ HC – NS) giảng trong buổi huấn luyện

Toàn cảnh buổi huấn luyện ngày 31/05/2019

Toàn cảnh buổi huấn luyện ngày 07/06/2019