Tin công ty

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tổ chức buổi huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tổ chức buổi huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động

Vừa qua, Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương đã phối hợp với Công ty CP Kiểm Định An Toàn Công Nghiệp Một tổ chức buổi huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho CB-CNV trong nhà máy.

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu trong buổi huấn luyện:

Giảng viên ATLĐ thuyết giảng trong buổi huấn luyện

Giảng viên ATLĐ trình chiếu các video cho thấy tầm quan trọng của ATLĐ trong Sản xuất

Toàn cảnh buổi huấn luyện

Toàn cảnh buổi huấn luyện