Tin công ty

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CHCN tổ chức triển khai buổi huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy

Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CHCN tổ chức triển khai buổi huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy

Ngày 04/09/2019, Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CHCN_Công an thị xã Bến Cát, tổ chức triển khai buổi huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy năm 2019.  

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu trong buổi huấn luyện:

Đ/c Nguyễn Minh Thắng (Cán bộ Tổ Tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH) trình bày trong buổi huấn luyện

Đ/c Lương Văn Dương (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) hướng dẫn CB-CNV sử dụng ống và vòi PCCC

CB-CNV Công ty Đồng Tiến tham gia buổi tập huấn

CB-CNV Công ty Đồng Tiến tham gia diễn tập phương án chữa cháy

CB-CNV Công ty Đồng Tiến tham gia diễn tập phương án chữa cháy