Tin công ty

BGĐ Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tổ chức buổi họp mặt, khen ngợi anh Nguyễn Đức Thái

BGĐ Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tổ chức buổi họp mặt, khen ngợi anh Nguyễn Đức Thái

Vào ngày 06/06/2019, BGĐ Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương tổ chức buổi họp mặt, khen ngợi anh Nguyễn Đức Thái_CN PX.Cơ điện (đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi  đem trả lại người đánh mất).

Sau đây là một vài hình ảnh trong buổi họp mặt: 

Ông Phan Quyết Tiến (Phó TGĐ) chủ trì buổi họp mặt


Ông Trần Xuân Hải (GĐ HC – NS) đọc Thư khen ngợi của TGĐ


BGĐ Công ty trao Thư khen ngợi cho anh Nguyễn Đức Thái (CN PX.Cơ điện)